DATA CENTER HİZMETLERİ NETSUM'LA SÜRDÜRÜLEBİLİR !

DaTa Center Danışmanlığı Hizmetleri


Netsum, kuruluşunuzun kritik önem taşıyan tesis ve ortamlarını planlamanıza ve yönetmenize TSE, ITIL, TIA, BICSI, UPTİME gibi standartlar çerçevesinde yardımcı olur. Hizmetlerimiz değerlendirme, strateji ve tasarım'dan başlayan, uygulama ve işletme etkinliklerine uzanan komple bir yelpazeyi kapsar.

Veri merkezinizdeki yatırımınızı yönetmek, işletme performansınızı artırmak için gerekli bilgi birikimi, metodoloji ve araçlara sahibiz.

Veri Merkezi Danışmanlık Hizmetlerimiz şunları kapsar:

Fizibilite Çalışmaları, Bütçe Hesaplama

Veri Merkezi proje bütçe hesaplaması tasarım kriterleri bütçenin iki ana kalemi olan Bilişim Sistemleri Teknoloji Altyapısı ve Destek Sistemleri Altyapısı'na uygulanması ile oluşturulur.

Veri Merkezi Erişilebilirlik ve Risk Analizi

Mevcut destek sistemleri altyapısının yeterliliğini saptamak amacıyla kapsamlı inceleme
Mevcut güç gereksinimlerinin tespiti
Kritik zayıf noktaların ve potansiyel sistem kesintisi risklerinin tespiti
İyileştirme için uzman önerileri
Tesisin genel değerlendirmesi
Kapasite sınırları tespiti
Eş zamanlı bakım olasılığı analizi
Güç ve Soğutma Sistemleri Analizi

Güç analizi ile, elektrik sistemleri altyapısının sağlıklı olarak tasarlanması sağlanır. Bu noktada yapılan analiz mevcut sistemlerin güçlerinin toplamı ile birlikte ileriye yönelik büyüme planlarını da kapsamalıdır.

Veri Merkezi Proje Sorumlusu Sunumu

İşyerinizde yakın gelecekte yeni bir Veri Merkezi oluşturulması gerekiyor olabilir veya mevcut sistemleriniz ve Veri Merkezinizin taşınması gündemdedir ve proje sorumluluğu size aittir. Böyle bir projenin "Yönetim Sunumu"nu oluşturur, hatta gerekirse sizinle birlikte yönetime sunma görevini sizinle birlikte üstleniriz.

Planlama Çalışmaları

Teknolojinin artan hızı birçok alanda olduğu gibi yapı endüstrisini de etkilemiştir. Günümüzün teknik tesisleri artık sadece dört duvar, havalandırma, sıhhi ve elektrik tesisatlarından oluşmamaktadır. Teknik tesisler tüm bunların üzerine eklenen 7x24 yedekleme sistemleri, yedekli güç kaynakları, ortam izleme ve yönetim sistemleri, bina kontrol ve yönetim sistemleri, kilometrelerce data ve iletişim kablosu gibi öğeler barındırır.

Bu tür tesislerin gerektiği gibi ve zamanında inşası, uzmanlık, organizasyon ve ekip çalışmasının tümünü bir arada gerektirir.

Yer Seçimi

Datacenter mekanı ve yerleşimi projenin ilk safhasında, mimari tasarım aşamasında tasarlanmalı ve yine konunun uzmanı tarafından yapılmalıdır.

Sistem Sürekliliği ve Yıkım Onarımı (Disaster Recovery)

Sistem sürekliliği iş ortamında başarının anahtarıdır, dolayısıyla sadece Bilgi İşlem Bölümü'nün sorumluluğu altında olmamalıdır.
İşinizin devamlılığı ve yıkım onarımı gereksinimleri nelerdir? Kritik "İş ve Bilişim Öncelikleriniz" nelerdir ve bunları nasıl birleştirerek işiniz için bir "Süreklilik Programı" oluşturursunuz? Nereden başlarsınız?

Bültene Kayıt Olun

Kayıt Ol

Teknik Destek İçin: TEL : +90(262)6421100