VERİ KÜMESİNDEN VERİ AMBARI VE VERİ GÖLÜNE

Big DaTa Hizmetleri


Teknoloji, günümüz iş yaşamında kurumların çalışma alanlarının her kademesinde kıymetli bir araç haline geldi. Bilgi ve teknolojiye ulaşılabilirliğin artması ve kullanım biçimlerinin çeşitlenmesinin bir sonucu olarak veri büyüklükleri öngörülerin çok üzerinde artışlar göstermekte.
 
Büyük veri, genel hatlarıyla mevcut bilgi sistemlerinin işleyemeyeceği ölçekte ve karmaşık yapıda veri kümelerini ifade etmektedir. Bilinen çeşitli veri tabanı yönetim sistemleri ve yazılım araçlarının, verileri toplama, işleme, yönetme ve çözümlemede yetersiz kaldığı “büyük veri” ler yüksek hacimlerinin yanında yüksek veri üretim hızı ve yüksek değişkenliğe de sahiptir. İlişkisel veritabanları ile sınflandırılabilen ve yapısal ilişki kurularak çözümlenebilen büyük veri belli ölçüde yönetilebilir olmakla birlikte, yapısal olmayan (unstructured) datanın yönetimi kurumlar için büyük bir sıkıntı yaratmaktadır. Birkaç yıl öncesine kadar “Veri Kümesi” olarak başlıklandırılan big data kavramı günümüzde “Veri Ambarı” ve “Veri Gölü” kavramlarını karşılamaktadır.
 
Netsum olarak, geleneksel yöntemlerle analiz edilemeyecek büyüklük, çeşitlilik ve akışkanlıktaki veriler üzerinden bilgiye erişim için yeni nesil ürünleri ve yeni erişim metodlarını öneriyoruz.Üstün seviyede data korumayla birlikte her ölçek veride yönetim kolaylığı sağlıyor.

Bültene Kayıt Olun

Kayıt Ol

Teknik Destek İçin: TEL : +90(262)6421100