YETKİN EKİBİZLE TAM PROFESYONEL MÜHENDİSLİK İŞLEMLERİ !

Proje Mühendisliği ve Proje Yönetimi Hizmetleri


Proje mühendisliği; öngörü ve planlamadan oluşan, zaman planlaması, kaynak yönetimi, finans yönetimini içinde barındıran, proje hedefine ulaşılması için gerekli farklı alanlardaki teknik bilgiyi, know-how'u ve teknik ekipmanı birleştirme yeteneği gerektiren çok yönlü bir görevdir. Projenin başlamasıyla birlikte ; çalışmaların planlara uygunluğunu temin etmek, disiplinler arası koordinasyonu sağlamak, iş kalitesini kontrol etmek, bütçeyi izlemek ve tedarikçilerin performans yönetimleriyle ilgilenmek proje mühendisinin sorumluluğunda yürütülür.

Müşteri ihtiyaçlarına , imkanlarına ve projenin olgunluk seviyesine bağlı olarak proje mühendisliği personel, donanım ve yazılımın satın alınmasında veya kiralanmasında ilk kararların verilmesini de kapsayabileceği gibi, satınalma veya kiralama planlarını daha önceden oluşturmuş olan müşterinin kararlarını sadece uygulamaktan ibaret de olabilir.

Proje kurulum alanlarındaki 22 yıllık tecrübesiyle Netsum İleri Bilişim Teknolojileri, televizyon yayın sistemleri veya ülke çapında iletişim ağları gibi kompleks projelerden ev içi data veya güvenlik ağları gibi basit projelere kadar bütün alanlarda yapılacak yatırımların tür ve kapsamını tespit edip uygulayacak yetkinliğe sahiptir.

Fabrika Otomasyon AğJ Sanayi üretimi ölçüm ve kontrol sistemlerine entegre bir süreçtir ve fabrika yönetimi bilgi sistemine bağlıdır. Bunun anlamı, fabrika otomasyon ağının genelde sırf teknolojik cihazlardan ibaret olmaktan öte, fabrika yönetimine bağlı zor bir kurulum olmasıdır.

Fabrika üretim sahasında ağ ürünleri elektrik gürültüsü, toz, kir, nem, uzun mesafeli bağlantılar, tüm gün iş yükü , geniş aralıkta gidip gelen ısı değişimleri gibi ağır dış faktörlere dayanıklı olmak zorundadırlar. Bu etkenleri ele almak, eğer amaç muhtemel sorunları önceden belirlemek ve bu sorunların üstesinden gelmek ise, oldukça yüksek seviyede bir tecrübe gerektirir.

Açık Hava Eternet Kurulumları: Yol trafik kontrol kesişimleri , fabrika veya maden dışında gerçekleştirilen iletişimler, havacılık kurulumları ve askieri tesisler, atıksu arıtma tesisleri, yeraltı istasyonları ve kablosuz veri yönetimi gibi uygulamalar endüstriyel eternet kurulumlarına örnekler olarak verilebilir.

Açık hava sistemleri gerektiren projelerde Netsum İleri Bilişim Teknolojileri inovatif tasarıma sahip olan ve belli özellik ve seçenekler sunan cihazları önermekte ve uygulamaktadır.

Gözetleme ve Güvenlik:Görsel güvenlik sistemleri 11 Eylül olaylarından sonra artış gösteren bir uygulama olmuştur. Büyük kent meydanları, hava ve deniz limanları ve kritik otoyol noktaları gibi kamu alanları ile köprü ve enerji tesisleri gibi ana altyapılar kadar sınai ve ticari noktaların güvenliği de görülmemiş derecede önem kazanmıştır. Bu artışın sebepleri arasında gelişen ekonomi ve iP video kameralarının ve veri cihazlarının kurulumlarında ve kullanımlarında sağlanan kolaylıklar sayılabilir.

Power over Ethernet (PoE) (eternet ile birlikte enerjinin de aktarımı) konsepti iP Video Gözetleme alanını yaratırken, diğer ihtiyaç ve teknolojik ilerlemeler sektöre yeni potansiyeller ve verimlilik fırsatları kazandırmıştır . Uzun mesafe aktarımlar ve fiber optik bu gelişmelere birer örnektir. Video sinyalleri genellikle birkaç kilometrelik uzun mesafeler üzerinden taşınmak zorundadır. Fiber optik kablolama, oldukça geniş bir bant genişliğine sahip olması ve manyetik karışmalardan etkilenmemesi nedeniyle bu tür uygulamalarda terci h edilen bir seçenek olmaktadır.

Kablosuz Ağ:Kablosuz ağ aslında bir rahatlıktan öte, bugünün iş dünyası şartları göz önüne alındığında bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Söz konusu olan ister verinin bir merkez lokasyon ve uzak lokasyonlar arasında aktarımı olsun ister zaman ile yarışılan sağlık hizmetlerinin belli yerlere ulaştırılması olsun, kablosuz erişim ağınız için vazgeçilmez bir unsurdur.

İnovatif kablosuz iletişim kontrolörleri, access point'ler ve yönetim araçları bir sanayinin en ölçeklenebilir ve güvenilir iletişim yoludur ve en uç şebeke arızalarında dahi en başarılı tek iletişim kanalı durumundadır.
Kritik zamanlarda ve noktalarda potansiyel bir sorunun kablosuz ağlar kullanılarak çözümlenmesi diğer yöntemlere kıyasla çok daha basittir ve çok daha emniyetlidir.

Danışmanlık:Sadece satış sonrası hizmet olarak değil, aynı zamanda bir projenin parçası olarak da danışmanlık, yapılan yeni yatırımın bakımı ve gereği gibi kullanılabilmesi açısından da önemli bir hizmettir.

Netsum İleri Bilişim Teknolojileri proje danışmanlık hizmetleri temel olarak şu içeriklere sahiptir:
- Değerlendirme ve Analiz: Müşterinin, altyapının değerini azamiye çıkarması sağlanır.
- Tasarım ve Planlama: Müşteri ağı yeniden kurabilir ya da tasarlayabilir.
- Proje Sonucunun Uygulanması: Ürün güncellemeleri veya taşınma sırasında oluşabilecek risklerin ortadan kalkması sağlanır.

Bültene Kayıt Olun

Kayıt Ol

Teknik Destek İçin: TEL : +90(262)6421100